Bewustwording op school

Kinderen van nu groeien op in een tijd waarin afstand het nieuwe normaal lijkt te worden. Corona drukt een stempel op het leven in vrijheid, voor kinderen, voor ouders en voor leerkrachten. Samen zijn en samenkomen is niet meer zo vanzelfsprekend. En dat terwijl samenzijn ons zoveel te brengen heeft. Samen zijn leert ons over onszelf in relatie tot de ander; samen zijn leert ons geven en nemen, over afstand en nabijheid, over grenzen en begrenzen. Het leert ons over ons zelfbeeld, over onze gedachten en onze emoties. Samen zijn leert ons over verbinding met onszelf en de ander. En in die verbinding ligt de sleutel, om wat er ook gebeurt, elke keer opnieuw geluk te kunnen ervaren.

Nu de scholen weer open zijn en de kinderen weer in groepen samenkomen, is het zeker zo belangrijk om naast rekenen, taal en spelling aandacht te besteden aan bewustwording en ontspanning.

Een kind in de klas, is niet enkel het kind in de klas. Een kind is een onderdeel van een groep, van een gezinssamenstelling, een familiesysteem. Voordat een kind op school komt heeft het al een hele weg bewandeld. Leerkrachten zien uiteindelijk slechts een klein gedeelte van waar het kind zich in beweegt. Kinderen doen wat zij doen en onbewust laten zij met hun gedrag zien hoe het werkelijk met hen gaat en wat er in hen speelt. Hoe fijn zou het zijn wanneer leerkrachten kinderen nog meer kunnen zien en voorzien in wat zij nodig hebben, juist nu.

Opgroeien in deze tijd is een uitdaging. Kinderen hebben het druk, ouders hebben het druk, agenda’s lopen vol en veel kinderen verliezen zichzelf, ervaren druk en spanning in hun hoofd en lijf en voelen zich ongelukkig. Kinderen die niet lekker in hun vel zitten, presteren minder, kunnen minder investeren in fijne vriendschappen en zo worden ze elke keer opnieuw bevestigd in het feit dat niets lukt. Het is een uitdaging om kind te zijn, een uitdaging om opvoeder te zijn en zeker ook om leerkracht te zijn in deze tijd.

Ik geloof in de kracht van verbinding!

Kinderen die in het samen zijn het geluk in zichzelf kunnen ervaren, kunnen situaties beter aan, komen beter tot leren, en ontwikkelen meer zelfvertrouwen.

Het onderwijzen in geluk begint natuurlijk bij de leerkracht. Mijn programma is daarom niet alleen maar afgestemd op kinderen, maar ook op leerkrachten en ouders. We doen het in immers samen. Ouders en leerkrachten kunnen pas geluk onderwijzen wanneer zij dit in henzelf kunnen voelen. Dan kunnen zij voorbeeld zijn.

 

In deze training neem ik leerkrachten  mee in bewustwording en inzicht in groepsdynamieken.

Met praktische tools en leerzame oefeningen voor kinderen en ouders en oefeningen die je dagelijks kunt laten terugkeren in de klas, kunnen de leerkrachten op hun eigen manier kinderen (en daarmee hun ouders) ondersteunen, inspireren en onderwijzen.

Want een school met gelukkige leerkrachten, gelukkige kinderen en gelukkige ouders is een voedingsbodem voor natuurlijke groei.

 

 

 

 


Privacy Policy

Copyright © 2022 Natuurlijke flow. All rights reserved

studio29elf