Van huttenbouwen naar kinderyoga

een training in geluk

Een kind in de klas, is niet enkel het kind in de klas. Een kind is een onderdeel van een groep, van een gezinssamenstelling, een familiesysteem. Voordat een kind op school komt heeft het al een hele weg bewandeld. Leerkrachten zien uiteindelijk slechts een klein gedeelte van waar het kind zich in beweegt. Kinderen doen wat zij doen en onbewust laten zij met hun gedrag zien hoe het werkelijk met hen gaat en wat er in hen speelt. Hoe fijn zou het zijn wanneer leerkrachten kinderen nog meer kunnen zien en voorzien in wat zij nodig hebben.
Tegenwoordig is het opgroeien in deze maatschappij een uitdaging. Kinderen hebben het druk, ouders hebben het druk, agenda’s lopen vol en veel kinderen verliezen zichzelf, ervaren druk en spanning in hun hoofd en lijf en voelen zich ongelukkig. Kinderen die niet lekker in hun vel zitten, presteren minder, kunnen minder investeren in fijne vriendschappen en zo maken zij het cirkeltje weer rond en worden ze elke keer opnieuw bevestigd in het feit dat niets lukt. Het is een uitdaging om kind te zijn, een uitdaging om opvoeder te zijn en zeker ook om leerkracht te zijn in deze tijd.

 

Ik geloof in geluk!

 

Kinderen die het geluk in zichzelf kunnen ervaren, kunnen situaties beter aan, komen beter tot leren, en ontwikkelen meer zelfvertrouwen. Hoe gaaf zou het zijn wanneer leerkrachten niet alleen veel kennis en wijsheid overdragen maar een ook leren over geluk en hoe je ten alle tijden in jezelf het geluk kunt vinden om jouw werk goed te kunnen doen, fijn samen te kunnen werken en spelen en ontspannen de dag in te gaan. Geluk is de sleutel naar ontwikkeling.
Het onderwijzen in geluk begint natuurlijk bij jezelf. Mijn programma is daarom niet alleen maar afgestemd op kinderen, maar ook op leerkrachten en ouders. We doen het in immers samen. Ouders en leerkrachten kunnen pas geluk onderwijzen wanneer zij dit in henzelf kunnen voelen. Dan kunnen zij voorbeeld zijn.

 

In deze training neem ik leerkrachten en ouders en ook de kinderen mee in bewustwording, ontspanning en inzicht in groepsdynamieken. Met praktische tools en leerzame oefeningen voor kinderen en ouders en oefeningen die je dagelijks kunt laten terugkeren in de klas, kunnen de leerkrachten op hun eigen manier kinderen (en daarmee hun ouders) ondersteunen, inspireren en onderwijzen.

Want een school met gelukkige leerkrachten, gelukkige kinderen en gelukkige ouders is een voedingsbodem voor natuurlijke groei.

Deze training bestaat uit:
• infomiddag na schooltijd voor leerkrachten: uitleg programma en ruimte voor vragen, opmerkingen
• info-avond voor ouders
• trainingsmiddag na schooltijd voor leerkrachten rondom groepsdynamiek
• in elke klas een les huttenbouwen (groepsdynamiek)
• trainingsmiddag na schooltijd kinderyoga voor leerkrachten
• in elke klas 3 keer een half uur kinderyogales, verspreid over 3 weken
• afluitende middag: hoe nu verder? Toepassen in jouw klas

inclusief handleiding met achtergrondinformatie rondom bewustwording en groepsdynamiek, praktische tools en oefeningen voor in de klas..

en een ervaring in geluk!

 

 


Privacy Policy

Copyright © 2019 Natuurlijke flow. All rights reserved

studio29elf