groepsdynamiek, bewustwording en ontspanning

een training in geluk, speciaal voor scholen

Een kind in de klas, is niet enkel het kind in de klas. Een kind is een onderdeel van een groep, van een gezinssamenstelling, een familiesysteem. Voordat een kind op school komt heeft het al een hele weg bewandeld. Leerkrachten zien uiteindelijk slechts een klein gedeelte van waar het kind zich in beweegt. Kinderen doen wat zij doen en onbewust laten zij met hun gedrag zien hoe het werkelijk met hen gaat en wat er in hen speelt. Hoe fijn zou het zijn wanneer leerkrachten kinderen nog meer kunnen zien en voorzien in wat zij nodig hebben.
Tegenwoordig is het opgroeien in deze maatschappij een uitdaging. Kinderen hebben het druk, ouders hebben het druk, agenda’s lopen vol en veel kinderen verliezen zichzelf, ervaren druk en spanning in hun hoofd en lijf en voelen zich ongelukkig. Kinderen die niet lekker in hun vel zitten, presteren minder, kunnen minder investeren in fijne vriendschappen en zo maken zij het cirkeltje weer rond en worden ze elke keer opnieuw bevestigd in het feit dat niets lukt. Het is een uitdaging om kind te zijn, een uitdaging om opvoeder te zijn en zeker ook om leerkracht te zijn in deze tijd.

 

Ik geloof in geluk!

 

Kinderen die het geluk in zichzelf kunnen ervaren, kunnen situaties beter aan, komen beter tot leren, en ontwikkelen meer zelfvertrouwen. Hoe gaaf zou het zijn wanneer leerkrachten niet alleen veel kennis en wijsheid overdragen maar een ook leren over geluk en hoe je ten alle tijden in jezelf het geluk kunt vinden om jouw werk goed te kunnen doen, fijn samen te kunnen werken en spelen en ontspannen de dag in te gaan. Geluk is de sleutel naar ontwikkeling.
Het onderwijzen in geluk begint natuurlijk bij jezelf. Mijn programma is daarom niet alleen maar afgestemd op kinderen, maar ook op leerkrachten en ouders. We doen het in immers samen. Ouders en leerkrachten kunnen pas geluk onderwijzen wanneer zij dit in henzelf kunnen voelen. Dan kunnen zij voorbeeld zijn.

 

In deze training neem ik leerkrachten en ouders en ook de kinderen mee in bewustwording, ontspanning en inzicht in groepsdynamieken. Met praktische tools en leerzame oefeningen voor kinderen en ouders en oefeningen die je dagelijks kunt laten terugkeren in de klas, kunnen de leerkrachten op hun eigen manier kinderen (en daarmee hun ouders) ondersteunen, inspireren en onderwijzen.

Want een school met gelukkige leerkrachten, gelukkige kinderen en gelukkige ouders is een voedingsbodem voor natuurlijke groei.

Deze training bestaat uit:
• infomiddag na schooltijd voor leerkrachten
• info-avond voor ouders
• trainingsmiddag voor leerkrachten rondom groepsdynamiek
• trainingsmiddag kinderyoga voor leerkrachten
• afluitende middag: hoe nu verder? Toepassen in jouw klas

inclusief handleiding met achtergrondinformatie rondom bewustwording en groepsdynamiek, praktische tools en oefeningen voor in de klas..

en een ervaring in geluk!

In de krant😊😊😊Wat een geluk dat ik bewustwording mag brengen in basisscholen…We doen het samen..leerkrachten, kinderen en ouders…🙏🍀🍀

Geplaatst door Natuurlijke Flow op Donderdag 21 november 2019

reactie van een ouder:

“Judith komt bij mijn zoon op school in alle klassen haar wijsheid brengen. Ze heeft tijdens een ouderavond heel duidelijk over kunnen brengen wat ze de kinderen gunt (van hoofd naar hart kunnen gaan, in mijn woorden) en hoe ze de onderwijzers bij kan brengen hoe ze de kinderen hierbij kunnen ondersteunen. Door ons als ouders mee te nemen in het proces door een aantal activiteiten hebben we zelf ook kunnen voelen hoe dit werkt. Mijn zoon was super enthousiast na de eerste dag op school met Judith en ik ben blij dat school en Judith deze samenwerking zijn aangegaan!”

 


Privacy Policy

Copyright © 2020 Natuurlijke flow. All rights reserved

studio29elf