Gaia Kids, een plek voor kinderen en ouders

In deze wereld waarin we meegetrokken worden in de haast van de dag, het voorbijgaan, verlangen kinderen naar stilstaan. Stil staan bij wat wat werkelijk belangrijk is. Voelen dat je mag ZIJN, mag landen op een plek waar alles en iedereen erbij hoort, waar we onszelf niet meer als afgescheiden zien maar als deel van een veel groter geheel. Kinderen verlangen naar een plek waar zij helemaal zichzelf kunnen zijn, waar oordelen en aannames niet bestaan, waar alle woorden mogen stromen en de stilte mag bestaan, waar iedereen op zijn of haar eigen tempo en eigen manier mag voelen dat hij of zij waardevol is om deze wereld kleur te geven.
Kinderen wijzen ons als vanzelf de weg naar diepe heling, naar bewustwording en naar ontwaking. Laten we hen zien en horen. Laten we hen een plek geven waar zij mogen ZIJN….waar zij zichzelf mogen zijn…gedragen door de aarde en alle elementen, gedragen door de ouders, de voorouders en de oeroude kennis en wijsheid die opgeslagen ligt ieders lichaam. Laten we hen zien…en daarmee onszelf openen..

 

 

Samen met Danique de Roo bied ikĀ  kinderen en ouders een plek om te ZIJN, te landen en geinspireerd te raken. We brengen kinderen weer in contact met hun pure zelf, hun natuur.

 

Wij organiseren workshops voor kinderen en ouders/verzorgers op een mooie plek in de natuur.


Privacy Policy

Copyright © 2019 Natuurlijke flow. All rights reserved

studio29elf